Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kam se podívat?

12. 5. 2008

Pří slově Egypt se nám většinou vybaví pyramidy, posvátná řeka Nil a tváře faraónů vytesané do kamene. Ze starověkých říší měla nejdelší trvání. Existovala skoro 3000 let. Již v roce 3000 př. n.l. vládl v Egyptě faraón. Nechával se obklopovat přepychem a po celý svůj život řídil výstavbu své hrobky.
Nejznámějšími hrobkami faraónů jsou bezpochyby pyramidy, které jsou staré skoro 4000 let.

Nejznámější jsou pyramidy v Gíze Cheopsova, Chefrénova a Mikerinova. Cheopsova pyramida je 138m vysoká. Těžká stavba váží celkem přes šest set miliónů tun a mohla být vybudována jen s pomocí ramp, soustav pák, válců a saní tažených dobytkem. Přes tyto primitivní podmínky se starým Egypťanům podařilo vytvořit dílo s neobyčejnou přesností.

Obyvatelé Egypta byli většinou zemědělci. Číst a psát umělo jen velmi málo lidí. Vzdělání ve školách získali jen chlapci. V životě Egypťanů hrálo nejdůležitější úlohu náboženství- komunikace s bohy. Základem Egyptského náboženství byla víra v posmrtný život, proto si také faraoni nechávali stavět pyramidy. Faraon byl považován za představitele říše před bohy. Egypťané vymysleli způsob jak uchovat tělo svého boha-krále. Po smrti jej balzamovali a ukládali do hrobky i s jeho majetkem, a posvátnými svitky. Měli vyspělou medicínu, astronomii i stavitelství. Egyptští lékaři léčili pacienty kombinací medicíny a náboženské magie. Vědecké poznatky z astronomie umožnily sestavit kalendář s 365 dny v roce. Administrativní a náboženské texty psali ručně obrázkovým písmem (hieroglyfy) na svitky z papyru.

Egyptští muži se oblékali do krátké zavinovací sukně. Egyptské ženy nosili dlouhé úzké šaty. Nejoblíbenějším šperkem Egypťanů byl velký límcový náhrdelník zhotovený ze zlata, s oblibou nosili talismany, nejraději vyřezávané, kamenné skaraby (brouk Scarabeus byl zasvěcen bohu Slunce Ré).Chodili bosí nebo v jednoduchých sandálech, kněží a děti měli holé hlavy, ostatní nosili paruku nebo vlasy zastřižené na ramena. Líčili se jak muži, tak ženy.

Období Nové říše je považováno za nejvýznamnější etapu egyptských dějin. Bylo to období uměleckých úspěchů, vojenské moci, prosperity v domácím životě a prestiže za hranicemi.
V této době si byli muži a ženy podle práva rovni, ženy mohli vlastnit majetek a vykonávat jedno ze 4 povolání: kněžka, porodní bába, tanečnice nebo oplakávačka.
Většina panovníků Nové říše byla pochována v Údolí králů, v hrobkách vytesaných hluboko do skály. Zachovala se hrobka krále Tutanchamona kterou objevil až v roce 1922 archeolog Howard Carter. Nejvýznamnější z tohoto nálezu byla posmrtná maska z ryzího zlata vážící 11kg.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

hodnocení stránke

(třídní, 19. 5. 2008 11:17)

Máš velmi obsáhlé stránky, jsi šikulka. Zpatřuji pouze drobné nedostatky - odchylky od normy např. 11 kg s mezerou, mezera za tečkou apod. Máš sjednocenou úpravu na všech stránkách. Hodnocení - 1-.